Jako wspólnota wierzymy w moc modlitwy, wierzymy też w to, że mamy modlić się jeden za drugiego.

Wierzymy, że Bóg mam moc ucznić dużo więcej, oczym mówi nam List do Efezjan 3, 20 -21

20Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy,

21Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia — na wieki. Amen.

Wpisująć swoją prośbę modlitewną wiedz, że prześlemy ją do zespołu modlitewnego, który będzie modlił się w intencji Twojej prośby.