Włodzimierz Filipski – kazanie – 14.04.2019 -Saul pod Damaszkiem.