Włodzimierz Filipski – kazanie – 12.01.2020 – Powrót syna marnotrawnego .