Włodzimierz Filipski – kazanie – 03.03.2019 – Łaska i Moc w kościele.