TWARZĄ W TWARZ Monodram zaispirowany książką Tima Stevensona The Bema:A Story about the Judgement Seat of Christ. wykonanie:Cieszka Żółtko.