Tomasz Czech – kazanie 02.032019 – Doświadczenie łaski,nie poczucia winy.