Sebastian Edelmann – kazanie – 09.02.2020 – Modlitwa na solidnym fundamencie . – tłumaczenie Lukasz Gruszczyński .