Ryszard Witt – kazanie – 16.06.2019 – Misja nie może się nie udać .