Ryszard Witt – kazanie – 01.03.2020 – Boskość Ducha Świętego .