Michał Skiba – kazanie – 09.06.2019 -Jaki obierasz punkt siedzenia .