Leszek Skiba – kazanie – 28.04.2019 – Saul naucza w imieniu Pana Jezusa – Jezus jest Synem Bożym.